Tag Archives: tay co thủy lực hander hd15

Tay Co Thủy Lực Hander Lắp Dưới khung cửa phía trong nhà

Bạn đang cần sử dụng Tay Co Thủy Lực Lắp Dưới khung cửa phía trong nhà khi mà vị trí lắp đặt không có hoặc không cho phép lắp tay co thủy lực ra phía ngoài. Giải Pháp tốt nhất cho Bạn đó là sử dụng tay co thủy lực Hander. Thông thường hiện nay các dòng tay co thủy lực vị trí khửu tay co đều lắp đặt trên khung cửa hoặc trên .